• Дизайн на продукти и производство - Индустриални колички, Персонализирани кутии и панели
  • Прототипиране и дизайн на 3D модели и визуализации
  • Създаване на продукти,  които помагат на нашите клиенти
project development
Prototyping and development
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL DESIGN
less litter