• Проектиране и изработка на продукти за индустрията - колички за пренос на материали, персонализирани кутии и панели
  • Прототипиране и изработка на 3D модели и визуализации
  • Създаване на продукти, които да бъдат успешни за Вас - нашите клиенти
  • Повишаване на производителността
  • Създаване на нови процеси за обслужване на клиенти
  • Увеличаване на пазарния дял
  • Намаляване на количеството хартия, както и намаляване FJ отпадъците от използваните суровини
project development
Prototyping and development
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL DESIGN
less litter