Възможности на машината:
  • дебелини: от 8 до 10 mm
  • размери на листа: 1300 х 900 mm
CO2 laser plywood cutting
CO2 laser cutting plywood