Недостигът на вода, неефективното използване на ресурсите, ниското ниво на дигитализация, недостатъчната работна ръка и човешките грешки са сред предизвикателствата, с които се сблъскват земеделците днес. За щастие, малките и големите земеделски производители вече могат да разчитат на интелигентни решения като системата ONDO. А за изработването на висококачествена кутия за контролерите на системата екипът на ONDO се доверява на Неон.БГ.

Controller box ONDO 1

За нас бе удоволствие да допринесем за създаването на ефективен продукт с висока добавена стойност за ключов икономически отрасъл, какъвто е земеделието.

Широк набор от функции и лесно управление

ONDO e смарт агро контролер, който се свързва към съществуващата инфраструктура за напояване, торене и климат контрол в земеделското стопанство. Чрез специализиран софтуер земеделците могат да автоматизират и контролират отдалечено всички тези процеси. Решението е разработено от български специалисти и включва контролер, торосмесителен възел, метеорологична станция, безжични модули за управление на напоителни клапани, както и сензори за почвена влажност, EC и Ph на почвата.

Controller box ONDO 2

Системата ONDO се базира на смарт контролер, управляващ напояването, торенето и климатa, който може да се интегрира с всяка инфраструктура, която вече е инсталирана и се използва в стопанството. Отличаваща характеристика на системата е интуитивният потребителски интерфейс, в който всеки земеделец може лесно да се ориентира и да използва. Интерфейсът и целия набор от информационни и помощни материали са налични и на български език.

Пакетната цена на ONDO прави автоматизацията на земеделското стопанство достъпна, дори и за малки и средни земеделски производители, като те, от своя страна, могат да разчитат на висококачествена поддръжка и гарантирано минимално време за отговор при необходимост от спешни действия. Оптималната работа с ONDO е възможна и благодарение на лесната и бърза отдалечена актуализация на софтуера.

Controller box ONDO 3

ONDO позволява на земеделците да създават лесно програми и планове за напояване и торене, както и да задават целеви стойности на температурата и влажността в оранжерии. След това системата поема управлението и контрола на цялата свързана инфраструктура по определения план за работа, поддържайки зададените стойности. При възникнал проблем с компонент от инфраструктурата или друга неочаквана грешка, системата незабавно алармира потребителите.

Обозрими и бързи резултати

Интелигентната система дава гаранции за постоянен финансов растеж, а ефектът от икономическа гледна точка е налице още с първата реколта.

До 85% са икономиите вследствие на прецизното управление на водния ресурс, а редуцирането на разходите за електричество, дизел, газ и др. енергийни ресурси е до 50%. Грешките от страна на персонала са намалени до 60%, а по-ниските разходи за тор и препарати са съпроводени от повишено качеството и добив на културата до 40%.

Controller box ONDO 4

Можете да се свържете с представители на Неон.БГ на тел.: 0888 10 40 70 и 0878 25 00 18, както и на e-mail: info@neon.bg.