3D Визуализация → Чертеж → Реализация

НЕОН БГ има редица реализирани продукти, които можете да видите, като натиснете ТУК.

Можем да ви помогнем с планирането, чертаенето и изработката на вашите идеи за продукти. Нашият R&D екип има голям опит в сферата и вярваме, че можем да сме ви от полза!

R&D

 

Какво е научнозсиледователската развойна дейност?

Научноизследователска и развойна дейност (Research and Development) са действия, които фирмите предприемат с цел създаване на нови иновации и въвеждане на нови продукти и услуги. Тези действия са най-важните стъпки за цялостното развитие на всяка една фирма.

 

Разбиране на научноизследователска и развойна дейност

R&D е отделно от повечето оперативни дейности, осъществени от фирмата. Изследванията и/ или разработките обикновено не се изпълняват с очакването за непосредствена печалба. Научноизследователска и развойна дейност може да доведе до патенти, авторски права и търговски марки, тъй като се правят нововъведения и създават продукти.

Компаниите, които създават и наемат цели отдели за научноизследователска и развойна дейност, инвестират значителен капитал в усилията. Те трябва да пресметнат коригираната на риска възвращаемост на техните разходи за (R&D) – което неизбежно включва риск от огромно имущество – тъй като няма незабавно израходване и възвръщаемостта на инвестициите (ROI) е несигурна. С инвестирането на повече пари в научноизследователската и развойна дейност нивото на капиталовия риск се разширява.

 

Видове изследвания и разработки (R&D)

Научноизследователска и развойна дейност може да бъде раздел, работещ предимно от инженери, които разработват нови продукти – цел, която обикновено включва обширни проучвания.

 

За запитвания и връзка с нас:

Къде сме? - гр. София, бул. "Шипченски проход" № 63, завод "Eлектроника"
Нашият имейл - info@neon.bg
Телефони за връзка - 0888 10 40 70,  0878 25 00 18
Работно време - Понеделник - Петък от 08:30 до 17:30 ч.