Структура на процеса

Процесът на разработване на продукта обикновено се състои от няколко дейности, които фирмите използват в сложния процес на доставка на нови продукти на пазара. Разработката на продукти често се припокрива много с инженерния процес на проектиране, особено ако новият продукт, който се разработва, включва прилагане на математика и/или наука. Всеки нов продукт ще премине през поредица от етапи/фази, наред с други аспекти на дизайна, както и производството и въвеждането на пазара.

 

Процес

1. Нова продуктова стратегия - Иноваторите ясно са определили своите цели и задачи за новия продукт.

2. Генерация на идеи

3. Скрининг - Кондензиране броя на идеите.

4. Тестване на концепциятa - Структуриране на идеите в подробна концепция.

5. Бизнес анализ - Изчисляване на разходите за новия продукт, както и очакваните печалби и определяне дали те отговарят на целите на компанията.

6. Разработване на продукта - 3D визуализация, чертеж и реализация.

7. Пазарни тестове - маркетинговият микс се тества чрез пробно пускане на продукта.

8. Комерсиализация - Представяне на продукта на обществеността.

9. Оценка - Включва изследвания за проследяване на напредъка на предлагането на нови услуги във връзка с организационните цели.

 

За запитвания и за връзка с нас:

Къде сме? - гр.София, бул. „Ботевградско шосе“ № 348
Нашият имейл - info@neon.bg
Телефони за връзка - 0888 10 40 70,  0878 25 00 18
Работно време - понеделник - петък от 08:00 до 17:00 ч.