Когато съчетанието от експертен екип и съвременно техническо оборудване е налице, то има всички предпоставки качеството на произведените решения да е на постоянно високо ниво. Нещо, което затвърждава всеки ден със своята дейност Неон.БГ, специализирана в развой, инженеринг, прототипиране и производство на продукти и технически решения за индустрията. Това, което отличава компанията, е комплексното обслужване, обхващащо всички етапи от идеята до производството на готово решение с различно приложение. Но какви са стъпките за реализация на продуктите и какви са ползите, които предоставя този модел на работа?

Neon.BG

Процесите, през които преминава работата на нашия екип при изготвянето на дадено изделие, включват научно-изследователска и развойна дейност (R&D), 3D визуализация, изготвяне на техническа документация, създаване на прототип и финално изготвяне на продуктите.

Принципът на работа, основаващ се на пет взаимносвързани процеса, има висока добавена стойност и оптимизира производствените дейности. Той позволява пестенето на материал и гладкото преминаване през всички фази. Това несъмнено дава своето отражение и върху реализирането на краен продукт с постоянно високо качество.

Научно-изследователска и развойна дейност

Тя включва действията, целящи създаването и въвеждането на нови продукти и услуги. Те могат да се определят като най-важните стъпки за цялостното развитие на всяка една фирма. R&D екипът на Неон.БГ притежава богат опит в тази сферата, който му позволява да създаде иновативни решения, съобразени с изискванията на клиентите.

3D визуализация

Първият етап е последван от фазата на 3D проектиране. То осигурява детайлна представа за бъдещия продукт. Съвременните софтуерни продукти, с които екипът на Неон.БГ разполага, позволяват изготвянето на прецизна визуализация на изделието.

Техническа документация

Третият процес включва изготвянето на техническа документация. Инженерният екип на Неон.БГ съблюдава изготвянето на максимално пълна и технологично обоснована техническа документация, така че изделието да бъде с максимално високо качество на изпълнение.

Прототип и финална изработка на изделията

След като на базата на предходните етапи е изработен прототип на продуктите, се пристъпва към изготвянето на съответните продукти.

Neon.BG R&D

Изработването на изделията преминава безпроблемно и безопасно благодарение на правилата, които нашият екип прилага. Съобразяваме се със спецификите на всеки материал. Работим уверено, разполагайки с богат набор от инструменти.

Производствената база на Неон.БГ разполага с модерни инструменти за фрезоване, лазерно рязане, огъване с абкант, както и заваряване.

Ключова специфика, която допринася за безгрешното изпълнение на всеки един етап от процеса, е тяхната свързаност. Т.нар. контролни точки позволяват да се проверяват и следят резултатите във всяка фаза.

Можете да се свържете с представители на Неон.БГ на тел.: 0888 10 40 70 и 0878 25 00 18, както и на e-mail: info@neon.bg.