Термоформоване

Термоформоването е техника за формоване на пластмаса, която води до различни изключително използваеми продукти. По време на този производствен процес тънките пластмасови листове се нагряват, за да бъдат лесни за манипулиране. След охлаждане до завършена форма крайният продукт се подрязва, за да се увеличи използваемостта му.

 

Вакумно формоване

Вакумното формоване използва топлина и налягане за изтегляне на пластмасови листове в окончателната им конфигурация. След като листът се нагрее и постави върху матрицата, се използва вакуум, за да се манипулира в желаната форма.

 

За запитвания и връзка с нас:

Къде сме? - гр. София, бул. "Шипченски проход" № 63, завод "Eлектроника"
Нашият имейл - info@neon.bg
Телефони за връзка - 0888 10 40 70,  0878 25 00 18
Работно време - Понеделник - Петък от 08:30 до 17:30 ч.