Като част от все по-мащабната си дейност, фирма Неон.БГ развива успешни партньорства с редица утвърдени на пазара компании. Имаме удоволствието да Ви представим един от последно изпълнените ни проекти за офисно пространство,  реализиран съвместно с архитектите от Blueprint Architects.

Blueprint Architects e студио, опериращо в сферата на архитектурата и интериорния дизайн. Основано през 2016 г. от арх. Стоян Мирлев и арх. Илия Христов, Blueprint Architects предоставя широк набор от услуги в сферата на инвестиционното проектиране – от идейната фаза до реализацията на проекта. Една от услугите, които Blueprint Architects предлага, е управление и цялостно изпълнение на интериорни проекти.

Blueprint Architects

Разчитайки на дългогодишния опит и богатата техническа база на фирма Неон.БГ, студио Blueprint Architects се доверява на екипа на дружеството за прецизно изрязване на звукопоглъщащи плоскости от филц. Задачата е реализирана на базата на индивидуален проект, а плоскостите имат разнообразни сложни форми. Структурата на изолационния материал изисква рязането му да се извършва посредством осцилиращ нож. Изпълнението на тази дейност екипът на Неон.БГ осъществява успешно, благодарение на модерното техническо оборудване, с което компанията разполага.

Когато функционалността на машините и инструментите се „колаборира“ с експертизата на екипа на Неон.БГ, е налице успешно реализиран проект. Каква е тайната? Това е принципът на работа на Неон.БГ, основаващ се на пет взаимносвързани процеса. А резултатите са обозрими – висока добавена стойност, оптимизирани производствени дейности и високо качество на крайните продукти.

Екипът на Blueprint Architects наложи високи стандарти в своите проекти и участва активно във всяка последваща фаза от изпълнение на проекта, гарантирайки с експертизата си качественото изпълнение и защитата на интереса на възложителите. В лицето на Blueprint Architects, клиентите им могат да намерят доверен партньор, с който да реализират своите планове.

Можете да се свържете с представители на Неон.БГ на тел.: 0888 10 40 70 и 0878 25 00 18, както и на e-mail: info@neon.bg.