Точково или заваряване с шпилки, с инертен или активен газ? Изпълняваме нашите услуги с внимание към всеки детайл, покривайки специфичните изисквания на всеки клиент!

Заваряване с шпилки (STUD Welding)

Заваряването с шпилки е техника, подобна на бързото заваряване, при която крепеж или специално оформена гайка се заваряват върху друга метална част, обикновено неблагороден метал или подложка. Гайките за заваряване традиционно имат фланец с малки възли, които се топят, за да образуват заваръчния шев. От своя страна, заваръчните шпилки се използват в системите за заваряване на шпилки.

Точково заваряване (Spot Welding)

Точковото заваряване, познато още като електро-съпротивително, е вид заваряване с електрическо съпротивление, използвано за различни изделия от ламарина. То се осъществява чрез процес, при който контактните метални повърхностни точки се съединяват от топлината, получена вследствие от устойчивостта на електрическия ток. Точковото заваряване обичайно се прилага за определени видове ламарина или телена мрежа например.

Image removed.

Заваряване с метален активен газ (MAG)

Заваряването с метален активен газ (MAG) е процес на газово метално дъгово заваряване (GMAW), който използва топлина, произведена от електрическа дъга с постоянен ток между консумиращ се метален електрод и детайл. Те се топят заедно, за да образуват заваръчен басейн.

MAG заваряването се извършва в защитена среда. За целта се използва нетопящ се допълнителен материал (електрод). По този начин се прилага дъгово заваряване, като дъгата се възпроизвежда между електрода и изделието, което ще бъде изработвано. Захранването на дъгата може да бъде с постоянен или променлив ток. MAG заваряването се използва най-често при заваряване на неръждаема стомана и алуминий.

Екипът ни има дългогодишен опит в изпълнението на разнообразни проекти в областта. Затова не се колебайте да се свържете с нас!

Заваряване с метален инертен газ (MIG)

Аналогично на MAG заваряването, и това с метален инертен газ (MIG) е процес на газово метално дъгово заваряване (GMAW), който използва топлина, произведена от електрическа дъга с постоянен ток между консумиращ се метален електрод и детайл. Те също се топят заедно с цел образуване на заваръчен басейн.

При MIG заваряването за защитен газ се прилагат само инертни газове или газови смеси. Типични инертни газове, които намират приложение в MIG заваряването, са аргон и хелий. Те обикновено се използват за заваряване на стомана и черни метали.

Можете да се свържете с представители на Неон.БГ на тел.: 0888 10 40 70 и 0878 25 00 18, както и на e-mail: info@neon.bg.