Какво включва пред производствено проектиране?
  • Разработка на продукти
  • 3D проектиране
  • Инженеринг
  • Мостри
  • Изработка на чертежи
  • Подготовка на файлове за огъване
  • Обрaтен инженеринг
  • Дизайн