Punchwitz - electrical resistance welding
Пунчвайц - електросъпротивително заваряване