В процеса на планиране се откриват конкретните задачи свързани със самия проект. Важна част от създаването на софтуерна програма е извличане на изискванията или анализирането им. Много често клиентите имат абстрактно виждане какво искат като краен резултат и нямат идея какво трябва да прави софтуерният продукт. Опитните ни софтуерни инженери разпознават непълните, прекалено амбициозни или често противоречиви изисквания още във фазата на планиране. Честото тестване и изпробване на продуктите в процеса на разработка намалява риска от внедряване на ненужни изисквания.
PCB