За нуждите на всеки клиент извършваме детайлно проучване и проектиране, давайки продукт съобразен с изискванията и сферата на приложение. Изработването на мостра на проектирания продукт дава възможност за изясняване на неговата ефективност и необходимост от промяна на даден параметър.